Τό πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ μας


Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017: Θὰ τελεσθεῖ -σὺν Θεῶ- Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους.

Ἐνόψει της μεγάλης Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, στὴν Ἐνορία μας, θὰ τελεσθεῖ τὸ Ἱερὸν Σαρανταλείτουργον, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὴν παράδοση τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὴν Τετάρτη 15 Νοεμβρίου μέχρι καὶ τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων θὰ τελεῖται καθημερινὰ Θεία Λειτουργία.

Τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως θὰ τελεῖται καθημερινὲς ἀπὸ 3:30 μ.μ. ἕως 7:00 μ.μ..