Τό πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ μας



Τρίτη, 16 Ἰανουαρίου 2018 καὶ ὥρα 4:00 μ.μ.: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Ἑσπερινὸς στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου.

Τετάρτη, 17 Ἰανουαρίου 2018: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου.

Κυριακή, 21 Ἰανουαρίου 2018: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.
 
Τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως θὰ τελεῖται καθημερινὲς ἀπὸ 3:30 μ.μ. ἕως 7:00 μ.μ..