Τό πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ μας


Σάββατο, 22 Ἰουλίου 2017: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία

Κυριακή, 23 Ἰουλίου 2017: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία

Τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως θὰ τελεῖται καθημερινὲς ἀπὸ 3:30 μ.μ. ἕως 7:00 μ.μ..