Τό πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ μας


Τρίτη, 17 Ἰανουαρίου 2016: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία, στὸν Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου.

Τετάρτη, 18 Ἰανουαρίου 2016: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.

Πέμπτη, 19 Ἰανουαρίου 2016 καὶ ὥρα 16:30: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Ἑσπερινὸς, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Εὐθυμίου.

Παρασκευή, 20 Ἰανουαρίου 2016: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία μετὰ ἀρτοκλασίας, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Εὐθυμίου.

Σάββατο, 21 Ἰανουαρίου 2016: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.

Κυριακή, 22 Ἰανουαρίου 2016: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.

Κυριακή, 22 Ἰανουαρίου 2016: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία, στὸ Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους.

Τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως θὰ τελεῖται καθημερινὲς ἀπὸ 3:30 μ.μ. ἕως 7:00 μ.μ..