Τό πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ μας


Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2016: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2016 καὶ ὥρα 4:30 μ.μ.: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Ἑσπερινὸς.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2016 καὶ ὥρα 5:00 μ.μ.: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Παννυχίδα στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γριγορίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους.

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2016: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2016: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2016: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γριγορίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους.

Τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως θὰ τελεῖται καθημερινὲς ἀπὸ 3:30 μ.μ. ἕως 7:00 μ.μ..