Τό πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ μας


Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017: Θά τελεσθεί -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων.

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.: Θά τελεσθεί -σύν Θεῶ- ὁ Μέγας Κανώνας.

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.: Θά τελεσθεί -σύν Θεῶ- Ἀκάθιστος Ὕμνος στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
 
Κυριακή, 2 Ἀπριλίου 2017: Θά τελεσθεῖ -σύν Θεῶ- Θεία Λειτουργία.  

Κυριακή, 2 Ἀπριλίου 2017: Θὰ τελεσθεῖ -σὺν Θεῶ- Θεία Λειτουργία, στό Ἱερό Μετόχι τής Ἱερὰς Μονὴς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους.

Τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως θὰ τελεῖται καθημερινὲς ἀπὸ 3:30 μ.μ. ἕως 7:00 μ.μ..